Uutiskirje rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  Prilex Oy Y-tunnus: 2343437-0
  Parviaisentie 5
  40900 Säynätsalo
  Puhelin: 0400640727
  Sähköposti: info[at]pihamokki.com
 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
  Jyrki Pohtola
 3. Rekisterin nimi
  Sähköpostiuutis-sekä markkinointirekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Henkilötietoja käsitellään sähköpostitse tapahtuvaan tiedottamiseen, markkinointiin ja asiakassuhteen hoitamiseen. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin, palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen ja kehittämiseen sekä laskutukseen. Prilex Oy:n ja asiakkaan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Asiakkaan nimi ja sähköpostiosoite sekä asiakkaan muut antamat tiedot.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Asiakkaan oma ilmoitus, asiakkaan ostos- ja asiointitiedot Prilex Oy:n tietojärjestelmissä, henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavat yritykset kuten Suomen Posti sekä Väestörekisterikeskus.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta Prilex Oy:n ulkopuolelle, poikkeuksena lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisteriä ylläpidetään sähköisenä tallenteena sekä asianmukaisesti suojattuna ulkopuolisilta. Rekisteriä käyttävät ja ylläpitävät vaitiolovelvolliset, nimetyt henkilöt.
 9. Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus
  Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus pyytää rekisteriin hänestä tallennetut tiedot maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö tai virheellisen tiedon korjauspyyntö tai tietojen poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti tarpeellisilla yksilöintitiedoilla varustettuna ja omakätisesti allekirjoitettuna rekisterin pitäjälle. Prilex Oy:n lähettämän sähköpostiuutiskirjeen voi myös peruuttaa sähköpostien lopusta löytyvästä peruutuslinkistä.