TILAAMINEN / SOPIMUKSEN TEKEMINEN

1.1. Tilaaminen tapahtuu Pihamökkii.com verkkokaupasta, tietokoneella, puhelimella tai sähköpostilla.

1.2. Tilauksessa asiakkaan tulee ilmoittaa etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Ostoskorissa näkyvät tilattavaksi halutut tuotteet ja hinnat, maininta maksutavasta ja kuljetuksesta.

1.3. Asiakkaan lähetettyä tilauksen on tehty sopimus sitova. Tilauksen lähettäminen katsotaan sitovaksi sopimukseksi molemminpuolisesti, eikä kumpikaan osapuoli voi sitä yksipuolisesti muuttaa. Molemmat osapuolet ovat sitoutuneet noudattamaan sopimushetkellä voimassa olleita tilaus- ja sopimusehtoja kaikilta osin. Tilauksen tehtyään asiakkaan on katsottu hyväksyneen tilaus- ja sopimusehdot, tuotteen ominaisuudet, voimassa olleet tarjoukset ja toimitusajat ja ymmärtäneen informaatiokuvakkeiden sisällön, esimerkiksi sen, että tuotteen väri voi luonnossa poiketa nettikaupan sivuilla esitellyistä värimalleista.

1.4. Pihamökki.com verkkokauppa on sitoutunut toimittamaan sopimuksen mukaisen tuotteen voimassa olleiden hintojen, ominaisuuksien ja tilausehtojen mukaisesti. Pihamökki.com on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle kuluttajansuojalain mukaisesti viipymättä, jos tuotteen ominaisuudet tai toimitusajat ovat muuttuneet sivustoilla sopimushetkellä ilmoitetusta poikkeaviksi. Tällöin asiakkaalla on myös oikeus tuotteen vaihtamiseen tai tilauksen perumiseen.

HINNAT

2.1. Tuotteiden hinnat ovat voimassa aina siitä päivästä lukien, kun ne ovat julkaistu Pihamökki.com verkkokaupassa.

2.2. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

2.3. Tuotteiden hinnat sisältävät kuljetuksen.

2.4. Tuotteiden hinnat ovat muuttuvia tarjousten, kampanjoiden ja muiden niihin vaikuttavien asioiden johdosta. Jokainen tilaus käsitellään tilauksen tekemisen ajankohtana voimassa olleiden hintojen, toimitusaikojen, tuotteiden ominaisuuksien ja sopimusehtojen mukaisesti.

TOIMITUS / KULJETUS

3.1. Pihamökki.com on sitoutunut toimittamaan tuotteet asiakkaalle mainittujen toimitusaikojen puitteissa. Pihamökki.com ei vastaa sellaisista viivästyksistä, joihin Pihamökki.com ei ole osallinen eikä itse pysty vaikuttamaan, kuten maahantuojan tai tehtaan tuotannollisista tai muista ongelmista.

3.2. Pihamökki.com on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle tuotteen saatavuuteen, toimitusaikoihin tai tuotteen laatuun ja ominaisuuksiin liittyvistä muutoksista asiakkaalle kuluttajansuojalain mukaisesti viivytyksettä.

3.3. Kuljetusliikkeet toimittavat tuotteet tilausajankohtana voimassa olleiden toimitusaikojen sisällä. Kuljetuksen hoitava kuljetusliike ottaa ennen toimitusta yleensä yhteyttä asiakkaaseen.

3.4. Kuluttajakaupan mukaisesti Pihamökki.com on vastuussa tuotteesta, jos se häviää tai rikkoutuu asiakkaalle toimitettaessa. Tuotteen vahingoittuessa tai hävitessä Pihamökki.com:iin palauttamisen yhteydessä on tuotteesta vastuussa asiakas tai kuljetuksesta vastuussa ollut kuljetusliike.

3.5. Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan toimitusosoitteen tarkasti. Pihamökki.com ei vastaa minkäänlaisista seuraamuksista eikä kuluista, jos asiakas on ilmoittanut osoitetietonsa virheellisesti tai ei ole ilmoittanut muuttunutta toimitusosoitetta ajoissa tai ollenkaan. Siinä vaiheessa, kun kuljetuksen hoitava kuljetusliike on ottanut tuotteen kuljetettavakseen, ei osoitetietoja voi enää muuttaa.

3.6. Asiakkaan ostaessa useamman kuin yhden tuotteen kerralla, tuotteet saattavat saapua erikseen toimitettuina. Tuotteiden vastuu- ja toimitusperiaatteissa toimitaan kohtien 5.1. -5.6. mukaisesti.

3.7. Kuljetuksen aikana aiheutuu joskus pakkausten repeämisiä tai kolhiintumisia. Tuotteen luovutushetkellä asiakkaan tulee tarkistaa pakkausten ulkonäkö. Jos pakkauksessa on huomattava ulkoinen vahinko on kuljettajan läsnä ollessa tarkistettava, onko ulkoinen vahinko aiheuttanut itse tuotteelle vauriota kyseiseen kohtaan. Vahingosta tulee mainita rahtikirjaan vahingon havaitsemisen yhteydessä. Tuotteen vauriosta on ilmoitettava välittömästi Pihamökki.com asiakaspalveluun mieluiten sähköpostitse, myös kuva vauriosta on hyvä littää ilmoitukseen selvittämisen nopeuttamiseksi. Ilmoittamisen nopeudesta riippuu se, miten nopeasti asiakas saa korvaavan tuotteen tai tuotteen osan vaurioituneen tilalle. Vaurioituneista osista on kuitenkin ilmoitettava ennen tuotteen kasaamista.

3.8. Mikäli asiakas on jo vastaanottanut tuotteen ja huomaa siinä edellä mainitun vahingon on asiakkaan viipymättä ilmoitettava asiasta Pihamökki.com:in  asiakaspalveluun. Epäselvissä tapauksissa jos asiakas ei edellä mainittua vahinkoa ole peruutusajan sisällä ilmoittanut, saattaa vahinko koitua asiakkaan tappioksi.

HENKILÖTIEDOT

4.1. Kirjattujen tilausten yhteydessä saadut asiakastiedot tallennetaan ainoastaan Pihamökki.com asiakasrekisteriä varten. Rekisteri on salainen ja vain Pihamökki.com:in asiakaspalvelukäytössä.

4.2. Pihamökki.com ei saa luovuttaa asiakastietoja eteenpäin ilman asiakkaan suostumusta. Asiakkaalla on oikeus pyytää Pihamökki.com:ia poistamaan rekisteristä henkilö- ja yhteystietonsa ilman erillistä syytä.

PALAUTUSOIKEUS

5.1. Asiakkaalla on 14 päivän mahdollisuus tutustua tuotteeseen. Palautukseen oikeuttava aika lasketaan tavaran vastaanottamispäivästä alkaen. Vaihto- ja palautusoikeus ei koske Outlet-osiossa esiintyviä tuotteita eikä erikois- tai merkkitilaustuotteita, joiden mitat tai muut ominaisuudet poikkeavat normaaleista tuotestandardeista. Tällaisia tuotteita voivat olla esimerkiksi mittojen mukaan tehdyt tuotteet (kaikki piharakennukset).

5.2. Tuotteeseen tutustuminen katsotaan määrältään ja laadultaan sellaiseksi, kuin asiakas tutustuisi tuotteeseen ja sen ominaisuuksiin myymälässä tuotetta ostaessaan.

5.3. Tuotetta ei saa ottaa käyttöön tutustumisaikana.

5.4. Ennen tavaran palauttamista tulee ottaa yhteys Pihamökki.com asiakaspalveluun puhelimitse tai sähköpostitse. Asiakaspalvelu antaa ohjeet tuotteen hyväksyttyyn palauttamiseen.

TUOTTEEN PALAUTTAMINEN

6.1. Jos asiakas haluaa palauttaa tuotteen, hänen tulee olla yhteydessä Pihamökki.comin asiakaspalveluun. Asiakkaalle lähetetään sähköpostitse palautusohjeet, joissa kerrotaan yksityiskohtaiset ohjeet tuotteen pakkaamisesta, pakkaukseen liitettävistä tiedoista ja tuotteen lähettämisestä.

6.2. Asiakkaan tulee liittää pakkaukseen yhteystiedot, tilinumero ja pankkiyhteys, tilausnumero ja erityistiedot jos niistä on mainittu sähköpostitse lähetetyssä palautusohjeessa, ja tuotteeseen tulee liittää kopio ennakkolaskun maksukuitista/tulosteesta.

6.3. Palautustapauksissa asiakas on velvollinen kuljettamaan tuotteen lähimpään kuljetusliikkeen toimipaikkaan palautuskuljetusta varten. Poikkeuksena ovat suurikokoiset ja vaikeasti kuljetettavat tuotteet, jotka kuljetusliikkeet noutavat asiakkaan luota. Asiakasta informoidaan aina kyseessä olevan tuotteen käytännöstä henkilökohtaisesti.

6.4. Rahat palautetaan asiakkaan tilille 7 päivän kuluessa tuotteen saapumisesta varastollemme, jos tuote on käyttämätön, myyntikuntoinen ja pakattuna alkuperäiseen pakkaukseen.

6.5. Suurikokoisen rahtitoimituksella toimitetun tuotteen palauttaminen. Palautuskustannus asiakkaalle on tuotteen koosta riippuvainen. Alkuperäistä toimituskulua ei palauteta. Tuote tulee olla pakattuna alkuperäispakkauksiin ja oltava myyntikuntoinen.

6.6. Jos tuote on asiakkaan toimesta menettänyt myyntiarvoaan, asiakas on velvollinen korvaamaan Pihamökki.comille  tuotteen myyntihinnan ja arvonalentumishinnan välisen erotuksen. Tällöin palautamme tuotteesta ja kuljetuksesta maksetun hinnan vähennettynä edellä mainitulla erotuksella. Tuotteen arvon aleneminen käsitellään tapauskohtaisesti. Mikäli asiakas palauttaa tuotteen, eikä tuotetta ole pakattu alkuperäisiin pakkauksiin, tuotteen hinnasta hyvitetään vain 80 %.

TAKUU

7.1 Asiakkaan tulee säilyttää Pihamökki.comin lähettämä tilausvahvistus ja lähete tuotteen tilaamisesta takuuehdon täyttämiseksi.

7.2 Pihamökki.com antaa kaikille tuotteille vähintään kuluttajansuojalain mukaisen puolen vuoden eli kuuden kuukauden takuun tuotteen vastaanottamispäivästä lukien.

7.3. Pidemmistä takuuajoista mainitaan kunkin pidemmän takuun omaavan tuotteen kohdalla erikseen. Tavarantoimittajat vastaavat tuotteidensa laadusta takuuaikana.

REKLAMAATIOT

8.1. Pihamökki.com vastaa siitä, että asiakas saa tuotteen kotiinsa uutena ja sopimuksen mukaisena. Kuljetuksesta johtuneista paketin repeämisistä tai kolhiintuneista paketeista on ilmoitettava välittömästi reklamaatioon mikäli ne ovat aiheuttaneet tuotteelle vauriota.

8.2. Jos tuotteessa kuluttajansuojalain mukaisen kuuden kuukauden aikana tuotteen normaalissa ja asianmukaisessa käytössä ilmenee valmistusvirhe, katsotaan sen olleen tuotteessa jo ostohetkellä. Tällöin Pihamökki.com vastaa tuotteen korjauttamisesta tai korvaavan tuotteen toimittamisesta asiakkaalle. Asiakkaan tulee ilmoittaa tuotteen viasta Pihamökki.com asiakaspalveluun välittömästi sen havaittuaan. Pihamökki.com neuvoo asiakasta jatkotoimenpiteistä henkilökohtaisesti.

8.3. Pihamökki.com ei vastaa
1) Tuotteen väärinkäytöstä aiheutuneita vaurioista
2) Asiakkaan huolimattomuudesta ja ymmärtämättömyydestä johtuneista vaurioista esimerkiksi tuotteen kasaamiseen liittyvissä tapauksissa.
3) Tuotteen normaalin käytön aiheuttamasta tuotteen kulumisesta, esimerkiksi puun halkeamisista ilmankosteuden ja lämpötilavaihteluiden johdosta.
4) Normaalista puulaadun käyttäytymisestä (esimerkiksi puun halkeamista) sellaisten tuotteiden kohdalla. Näiden tuotteiden reklamaatiot käsitellään aina tapauskohtaisesti.

MUUT EHDOT JA VASTUU

9.1. Pihamökki.com ei vastaa asiakkaan tekemistä mittausvirheistä, jolloin esimerkiksi kulmadivaanin osat eivät mahdu ulko-ovesta sisälle tai pitkät tuotteet eivät mahdu kääntymään eteisen kulmista. Pihamökki.com ei vastaa myöskään edellä mainitusta johtuneista tilanteista, jolloin tuotetta on jouduttu säilyttämään sellaisessa tilassa, esimerkiksi ulkoilmassa, että tuotteesta on saattanut esimerkiksi kastumisen takia tulla myyntikelvoton, vaikka olisikin alkuperäisessä pakkauksessaan. Tällaisissa tapauksissa emme hyväksy tuotteen palauttamista, vaan lähetämme tuotteen takaisin asiakkaan kustannuksella.

9.2. Tapaukset ja tilanteet, joista näissä sopimusehdoissa ei ole mainintaa, käsitellään Suomen lain ja kuluttajakaupasta säädettyjen lakien ja sääntöjen mukaan.