1. Yleistä

  Pihamökki.com/ Prilex Oy huolehtii hallussaan olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietoja, joita keräämme asiakas- ja markkinointirekisteriimme.

  Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme ilmoittamaan sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen.

  Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

  Pihamökki.com /Prilex Oy 

  Y-tunnus: 2343437-0

  Hakatie 2, 40900 SÄYNÄTSALO

   

   

  Kenen henkilötietoja keräämme?

  Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme, verkkokauppaamme rekisteröityjen henkilöiden ja potentiaalisten asiakkaidemme, kuten uutiskirjeemme tilaajien henkilötietoja.

  Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?

  Käsittelemme rekisterissä seuraavia tietoja:

  • nimi, syntymäaika, sukupuoli ja äidinkieli
  • yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • tiedot markkinointiluvista ja -kielloista tai muiden vastaavien oikeuksien käytöstä
  • ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri kanavissa ja muut vastaavat ryhmittelytiedot
  • verkkokauppa-asiakkaiden käyttäjätunnus ja salasana sekä maksutapa
  • asiakkuuteen tai asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä, kuten puhelut, reklamaatiot, palautteet sekä tarpeelliset palveluiden, sisältöjen, viestinnän ja markkinoinnin käyttö- ja osallistumistiedot
  • asiakkaan ilmoittamat kiinnostustiedot sekä asiakkaan antamat tuote-, sisältö- ja palveluarviot tuotesuositukset ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

  Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

  Keräämme henkilötietoja pääsääntöisesti rekisteröityessäsi verkkokauppaamme tai otettuasi meihin muulla tavoin yhteyttä esimerkiksi eri viestintäkanavien tai sähköisten palveluiden kautta. Näiden lisäksi keräämme ostos- ja asiointitietojasi verkkokauppamme järjestelmistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta, kuten Väestörekisterikeskuksen päivityspalvelusta sekä Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä.

  Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

  Jos olet jo asiakkaamme:

  Henkilötietojesi käsittelyn peruste on sopimussuhde yhtiöömme ja sen täytäntöönpano sekä oikeutettu etu. Käsittelyn ansiosta voimme palvella sinua paremmin, ylläpitää ja kehittää jatkuvasti sisältöjä, tietoturvaa, viestintää, markkinointia ja muita liiketoiminnan osa-alueita sekä ehkäistä väärinkäytöksiä. Lakisääteinen velvoite puolestaan on käsittelyn perusteena muun muassa henkilöiden tunnistamiseen, rahanpesuun ja luotonmyöntöön liittyen. Emme käsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä selosteessa todettuihin tarkoituksiin.

  Jos olet potentiaalinen asiakkaamme:

  Henkilötietojesi käsittelyn peruste on oikeutettu etumme markkinointitarkoituksiin. Käsittelyn tarkoituksena on palveluitamme ja tuotteitamme koskeva markkinointi ja muut myynti- ja markkinointitoimenpiteet. Potentiaalisten asiakkaidemme henkilötietojen käsittelyllä ei ole muita vaikutuksia kuin markkinointiviestien kohdentaminen. Emme käsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä selosteessa todettuihin tarkoituksiin.

  Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

  Pihamökki.com /Prilex Oy voi luovuttaa ja siirtää tietojasi lainsäädännön sallimissa ja edellyttämissä tilanteissa viranomaisille, maksupalveluntarjoajille ja IT- ja analytiikkapalveluiden tarjoajille, tavaran- ja palveluntoimittajille ja muille vastaaville alihankkijoille ja liikekumppaneille. Varmistamme, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja muita tarkoituksia varten.

  Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

  Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

  Jos olet jo asiakkaamme:

  Säilytämme henkilötietojasi rekisterissä niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietojasi säilytetään enintään 6 vuoden ajan. Huomioithan, että henkilötietojasi voidaan joutua säilyttämään myös tätä kauemmin, mikäli sovellettava lainsäädäntö tai meitä sitovat sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

  Jos olet potentiaalinen asiakkaamme:

  Säilytämme henkilötietojasi rekisterissä niin kauan kuin uutiskirjeen tilauksesi on voimassa tai niin kauan kuin toimit tehtävissä, joihin markkinoitava tuote tai palvelu liittyy ja edellyttäen, että et ole kieltänyt markkinointia. Tällöin rekisterissä voidaan kuitenkin säilyttää osaltasi tieto markkinoinnin kieltämisestä. Henkilötietojasi voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai sopimusvelvoitteemme kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

  Rekisterin suojauksen periaatteet 

  Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisterin tietoja säilytetään sähköisesti suojattuna palomuurein ja muilla teknisillä suojakeinoilla.

   

  Tarkastusoikeudet

  Asiakkaalla on oikeus saada itseään koskevat rekisteritiedot. Saada oikaistua tai poistettua omat tiedot asiakasrekisteristä. Rekisteriasioissa pyydämme ottamaan yhteyden yhteydenottolomakkeella.

   

  Yhteydenotot

  Tarvittaessa voit kysyä tietojen käsittelystä ja tietosuojasta yhteydenottolomakkeella.